Stille zonk ekikke

naar bestorven
rood

’t Is allemaal al
gedaan

en geleden…

Wat sta ik hier
dan, en ja,

gij ook, veel meer
dan ik,

allemaal zever te
verkopen?

21/02/2011