De psychopathische
man herkent ‘zwakke’ mensen van ver. Met zwak bedoel ik mensen die een laag
zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen hebben. Dat soort mensen zijn
uitgelezen prooien voor die psycho’s.
Wat doet zo’n psychopaat met je blote brein? Hij manipuleert je, vleit je,
zorgt ervoor dat hij onmisbaar wordt voor jou, dat je afstand neemt van
iedereen die het goed met je meent en geïsoleerd raakt, dat je enkel nog
gelooft wat hij je vertelt. Psychisch steekt hij je in een kooi: hij is God,
dank zij hem adem je en leef je – maakt hij je verbaal en non-verbaal
wijs.

Hij eigent zich
het goddelijke recht toe je te straffen en ondermijnt je zelfbeeld nog meer,
tot je helemaal in stukken ligt en totaal van hem afhankelijk bent om je goed
te voelen. Want je houdt van die man, terwijl die man is als een zwart gat: die
voelt niks voor jou, die houdt van niemand behalve van zichzelf. Hij zuigt al
je energie uit je weg en laat je telkens uitgeput achter, waardoor je nog
zwakker wordt en nog minder in staat een pantser te maken tegen zijn aanvallen
op je persoonlijkheid. Zo’n psycho is als een regenput zonder bodem: alles
verdwijnt daarin, al je gevoel, al je warmte en je blijft helemaal leeg achter,
koud en verdrietig en ook wanhopig want je bent jezelf kwijt, je kunt geen
zelfrespect meer opbrengen want het respect dat je voor jezelf hebt, komt van
die psychopaat, die je afbreekt telkens je iets goeds hebt gedaan en die je laat
voelen dat hij de held is als je potten hebt gebroken; dan is hij er immers om
de scherven te lijmen – maakt hij je wijs – want hij heeft je eerder tot die
stommiteiten aangezet, je handje vast gehouden opdat je die stommiteiten zou
begaan. Uiteindelijk geloof je echt dat alle genade en waarheid van die persoon
komt.

En telkens
herhaalt hij dat hij je dit allemaal aandoet omdat hij toch zovéél van je
houdt.

Wanneer het slachtoffer tot bezinning komt (het duurt ongeveer 2 jaar alvorens
men een psychopaat kan ontmaskeren) en zich totaal ontredderd en ontmanteld
voelt, begint de guerrillaoorlog tegen de overheerser: je wilt terug vrij worden,
terug kunnen ademen want je voelt je verstikt en geleefd. En dan wordt de
psychopaat gewelddadig, dan begint die je te slaan en te bedreigen en je op
alle soorten manieren te chanteren.

Daarnaast begint die
psychopaat ook vaak te bleiten en zoekt hij medelijden bij jou.
Geef je hem dat
medelijden, dan is dat heel erg en ben je verloren, want die psycho heeft geen
en nooit medelijden met jou; die wil je enkel opnieuw opsluiten in je
psychische gevangenis om op jou te parasiteren tot je óp en kapot bent en
zodanig depressief wordt dat je aan zelfdoding denkt.
Dan moet je ergens nog de kracht vinden te willen léven en overleven en tegen jezelf
te vechten om die man te kunnen verwijderen uit je leven.

Dus moet je vanuit
je zeer zwakke positie beginnen terugvechten om vrij te worden.

Het resultaat is
vaak dat die man je in jouw entourage tracht kapot te maken en je in een slecht
daglicht stelt. Zo’n verachtelijk iemand gaat daar zeer ver in. Die kan
bijvoorbeeld gewetenloos zelfs mensen uit jouw entourage opbellen die hij nooit
heeft ontmoet om dan snottebellen lang te bleiten en je en passant zwart te
maken. Dat soort psychopaat wil wraak omdat je wilt ontsnappen uit zijn
wurggreep en zal je zwakke plek zoeken om je te breken. Hij zal trachten je het
enige af te nemen dat je graag ziet: de kinderen die je met hem maakte. Mensen
van wie hij je vervreemdde en tegen wie hij je opzette, zoekt hij plots op en
tracht hij tegen jou te keren – en meestal slaagt hij daarin, zelfs mensen die
hem verfoeiden en verachtten maar die in zijn pathetisch tranengedoe trappen.
Ze hebben geen verweer tegen zijn manipulatief gedrag.

Wat te doen? Iedereen laat je sowieso vallen want plots zal die man enorm
bevriend blijken te zijn met alle mensen die jij kent en is hij bij hen gaan
bleiten en kwaad vertellen over jou. Hij zal hen tot medelijden voor hem bekeren,
zijn slachtoffer zal uitgespuwd worden omdat ze aanpapte met die man.
Hij zal het voordeel van de twijfel krijgen – zo zit dat in onze
vrouwonvriendelijke maatschappij ingebakken.

De remedie.? VLUCHTEN, dat is het enige wat men kan doen tegen een psychopaat.
En bewijzen verzamelen tegen die vent: bewijslast over hoe hij je slecht
behandelt en je bedreigt. Je moet ervoor zorgen dat je al die dingen bvb aan je
dokter vertelt, of aan een psycholoog. Je moet zeer behoedzaam zorgen voor
bewijslast, zodat je sommige mensen toch kan overtuigen naar jouw kant over te
hellen.

Een vrouw in zulke
situatie staat er heel slecht voor… Zo iemand zal veel steun nodig hebben, niet
altijd die kritiek van ‘zie je, ik heb het je gezegd!‘ want dat
vernietigt haar laag zelfbeeld nog meer.

Daarnaast wilde ik
toch zeggen dat er ook vrouwelijke, naar psychopathie neigende vrouwen bestaan.
Ik heb zo iemand gekend: het meest hysterische wijf ooit, en haar naam is Kat
en ze woont in Gent, in het zogenaamde miljonairskwartier. Qua manipulatie denk
ik dat niemand haar evenaart…

Maar dat is een andere
story, die ik graag eens in een boek uit de doeken wil doen.

Toch zou ik
zeggen: pas op van iemand die Katelijne heet, zich Kat laat noemen en die door
haar man (een CEO) ‘mus’ wordt genoemd. Als je bij haar op de koffie wordt gevraagd,
vertrek je best als laatste: dan heb je al haar laster gehoord over alle andere
‘vriendinnen’ die eerst afscheid namen en kan ze over jou geen vuil meer spuien.
Toch niet onmiddellijk… Ze moet dat dan via mail of chat doen, of naar de telefoon grijpen.

Mijn raad: een
vriendin/vriend die altijd anderen afbreekt: VLUCHT, want die breekt jou ook
af. Zeker als het achter jouw rug is, zeker als het symptomatisch is. Zoals
Kat.