Naar
wat ik over Wallonië heb gelezen, zijn de wegen daar veel beter onderhouden dan
in corrupt Vlaanderen waar iedere aannemer van wegenwerken wel een of andere
ambtenaar wat geld moet toestoppen om slechte asfalt te mogen gieten.

En
Wallonië ontsluit hoe langer hoe meer industrieterreinen.
Ik zou dat landsdeel niet zomaar opgeven.
Het wordt eens tijd voor ‘pay back’, vind ik. Dat krijg je niet als je dat
landsdeel afstoot én als prijs daarvoor een deel van de schuld van dat
landsdeel overneemt.
Ik denk dat Walen en Vlamingen tot elkaar gedoemd zijn: dan er maar beter iets
positief van maken. Zij hebben de mooie natuur en veel verlaten
industrieterreinen: waarom daar geen lofts van maken voor hippe Vlamingen die
niet bang zijn van daar naar hun werkplek te pendelen? Ik zeg zomaar iets, hoor.

Wat
de wegen betreft valt mij ook op dat op Vlaamse wegen het zwerfvuil en de dode
beesten héél lang blijven rotten en dikwijls doodgewoon na weken uiteindelijk fijn
geplet zijn door de autowielen. En overlopende katten die overreden worden of op
de pechstrook worden gekatapulteerd? Die liggen een week later nog altijd, opzwellend door het inwendig gistingsproces,
aan de kant.
Ik heb in vele landen op wegen en autostrades gereden, maar nooit heb ik daar gezien
dat kadavers langs de weg lagen te rotten en eksters aan het opruimwerk begonnen,
bah!

Ook mijn vroegere Parijse vrienden (uit mijn vorig leven, toen ik zowel in
België en Frankrijk woonde en werkte) verbaasden zich, telkens ze naar België
op bezoek kwamen, over onze vuile snelwegen. Nochtans had mijn pretentieuze
moeder mij van jongs af ingeprent dat Fransen vuil waren. Niet dus…Belgen, of
liever Vlamingen zijn vuiler.

Tja,
al wat de Vlamingen zelf doen, doen ze beter, nietwaar? Dat is toch wat
Vlaams-nationalistische partijen beweren.

Akkoord, het befaamde Waalse Marshallplan werkt niet zo goed: maar waarom
zouden Vlamingen, die de lintbebouwing beu zijn, die ruimte willen hebben, niet
massaal naar Wallonië emigreren, zich daar gaan vestigen en nadien geen
taalfaciliteiten mogen aanvragen? De franskiljons komen bij ons wonen en er
zijn heel veel Vlamingen die in Wallonië hun woonplaats hebben. Het is toch een
makkie elkaar taalfaciliteiten aan te bieden? Iedereen content!

De Vlaamse Ardennen zijn
onbetaalbaar geworden voor de modale Vlaming, dus steekt die massaal de ‘grens’
over naar Wallonië. Als men nog wat wacht, is Vloesberg (Flobecq) opnieuw
Vlaamstalig, want het krioelt er van de Vlamingen, zoals Meise krioelt van de
Franstalige bourgeoisie.
Durbuy is Vlaamser en Nederlandser dan ooit: hop! Taalfaciliteiten geven! Het
is immers een Nederlandstalige enclave in België. Waarom denkt men niet aan
zulke dingen?
Overal faciliteiten, tenslotte wonen we in een democratisch land en zouden
Vlamingen overal het recht moeten hebben hun eigen taal te gebruiken, zoals de
Franstaligen dat eisen voor hun taal.
Leve de 3-taligheid, zou ik zo zeggen, tegen het geblaat van advocaat Van Aelst
(schaf Frans als tweede taal in de scholen af) in natuurlijk. Maar wat blijkt:
ik ken geen jonge Vlamingen die hun tweede taal of hun derde taal goed spreken,
terwijl ik toch wél jonge Walen ken die mijn taal zuiverder en mooier praten
dan ikzelf. Ik bedoel hiermee niet de politici.
Wij Vlamingen kennen enkel nog popmuziek-Engels en voor de rest wentelen we ons
in dialect en zelfbeklag.