Groene
Vera Dua gaf een (giftige) verffabriek die niet ver van het Rabot (Gent) staat
opnieuw een milieuvergunning voor verdere uitbating – terwijl die fabriek
‘s nachts lozingen doet die niet door de beugel kunnen.

Of er echt onschuldige verven bestaan weet ik niet. Wat ik weet en geleerd heb, is
dat verf eigenlijk ‘lijm’ is en zo goed en zo kwaad mogelijk moet kleven op de
muur.

De mensen wijs maken dat verf op oliebasis slechter is voor de natuur dan
acrylverven, is echt een schande. Omdat acrylverf ook een petroleumderivaat is
waar scheikundig iets aan toegevoegd werd waardoor men er een beetje water mag doorheen
mengen vooraleer te beginnen schilderen.
Boerenbedrog dus: en catastrofaal want de mensen wassen onbezorgd hun verfborstels uit in de spoelbak en al
dat giftig water wordt tot nieuw drinkwater gerecycleerd zonder dat men de know-how bezit om die
acrylpartikels te detecteren en uit het drinkwater te halen.

Er bestaan ecologische verven. Maar ik denk niet dat mensen daar nu al voor
open staan omdat die verven (o.a. leemverven) zeer kwetsbaar zijn, niet lang
mee gaan en men altijd met de verfborstel moet klaar staan om vlekken gauwkes
te overschilderen.

Zelf gebruik ik een verftechniek op basis van water en pigmentkorrels – die
allemaal ecologisch zijn. Maar, ja, er is weer een maar: ik ben verplicht mijn
muren nadien te fixeren met acrylvernis, want anders zouden die muren niet lang
mee gaan…
Ecologisch voor muren is ook tadelakt, maar ja, daar moet een mens voor zijn,
hé. Dat is zodanig duurzaam (bij ons Westerlingen binnen in huis toch) dat men
nooit meer moet behangen of verven.
Het is eigenlijk een plebejische vorm van stuc.

De westerse mens is niet meer voor duurzaamheid, de westerse mens wil alle vijf
seconden een ander kleurtje, een ander behang, een ander meubel etc.
Het zijn eigenlijk die grilletjes die men zou moeten aanpakken, dat ziekelijk
shopgedrag, dat constant willen veranderen van pak en jurk en jas zonder dat
daar een echte behoefte voor bestaat: die zou men moeten wijzigen. Al dat
stoef- en pronkgedrag, ontstaan uit verveling, een teveel aan geld, een drang
zichzelf beter te voelen door materiële welstand te showen om andere mensen de
ogen uit te steken…. Dat gedrag zou moeten wijzigen, maar daar vrees ik voor.
Zelfs de jonge mensen (pubers) van tegenwoordig doen daar aan mee: ze hebben
het gezien van hun ouders, hé.

Wat Greenpeace contra kernenergie betreft: dat Greenpeace maar terug keert naar
hun initiële bizniz: de walviskes in Japan en de smerige manier waarop dolfijnen worden kapot
gemaakt.
Van mij mogen ze van hun oren maken over kernenergie op voorwaarde dat ze met
een oplossing komen én zelf die oplossing gebruiken.
Het is veel te gemakkelijk te zeggen dat kernenergie weg moet: ik vind dat ook.
Maar dat Greenpeace eens een alternatief geeft…
Weg met dit en weg met dat is gemakkelijk: afbreken kan ik ook, rap, toute
suite en veel. Maar opbouwen? Dat is een andere quelque chose, hé.
Daarom ook dat ik nooit iets zal breken – tenzij per ongeluk. Ik heb veel te
veel eerbied voor wat is en bestaat.
Dus: de dag dat men zegt: kernenergie mag weg want er is een goed alternatief
dat binnenkort 12 miljard mensen een degelijk leven zal geven: akkoord.
Onmiddellijk akkoord. Maar dat is nu niet zo.

Japan en Tepco zullen de mensen gedurende korte tijd beroeren, zoals Tsjernobil
deed. En nadien is het altijd weer van hetzelfde: ze dronken een glas, pisten
een plas en alles bleef zoals het was. Heeft Tepco geleerd uit de ramp van
Tsjernobil? Neen, driewerf neen. Awel, zie nu wat er gebeurt…
Mijn vraag: roepen dat kernenergie weg moet, is gemakkelijk. Maar waar waren al
die groene jongens toen er géén kernramp was? Waarom hebben ze toen die
rapportencorruptie (Tepco legde o.a. een rapport naast zich neer ivm simulatie
aardbeving en tsunami) niet bloot gelegd? Waarom hebben ze 10 à 15 jaar geleden
niet gedemonstreerd en geëist dat er meer openheid kwam ivm de protocollen?
Waarom eisten ze toen niet dat het atoomagentschap jaarlijks ALLE atoomcentrales
streng zou controleren en de protocollen zou bekijken – protocollen die
grensoverschrijdend jaarlijks zouden moeten worden voorgelegd aan dat
Atoomagentschap? Want kernenergie is grensoverschrijdend, belangt iedereen aan.
Iran en Irak mochten die gasten van het Atoomagentschap wel gaan pesten, maar
Japan? Ah nee hé.
Onze politiekers meten met 2 maten en 2 gewichten terwijl een
wereldoverkoepelend organisme jaarlijks alle kerncentrales streng zou moeten
controleren.
Op die gedachte zijn al die groene jongens nooit gekomen en ze hebben
nooit geld gestoken in dat soort project. Alleen als er een kernramp gebeurt,
beginnen ze populistisch te brullen dat men kernenergie moet afschaffen. Ik
baal van dat soort manipulatie. Dat die groenen maar eens beginnen te werken
aan positieve initiatieven.
Voor afbraak kan je iedereen bellen, voor opbouw zijn er weinigen geroepen…

Durf je zulke dingen zeggen en schrijven, dan zijn de Groenen kwaad, hé. Groene jongens
hebben altijd lange tenen.
In het woordenboek van de Skepticus staat duidelijk: adepten, ‘gelovigen’, vooringenomen
mensen die denken dat ze de waarheid in pacht hebben, daar valt niet mee te
praten. Die willen enkel anderen bekeren tot hun geloof; die weigeren naar
redelijke argumenten te luisteren.

En ja: de groenen
hebben de kans laten liggen te eisen en te bekomen dat kerncentrales
gecontroleerd worden. En als ze tegen kernenergie zijn, moeten ze die maar niet
gebruiken, vind ik.
Ik ben ook niet voor kernenergie.
Maar wat is het alternatief? Hebben die groentjes een acceptabel alternatief?
Ja? Ik heb er nog geen enkel gehoord of behoorlijk gerealiseerd gezien.

Neem nu de zonnepanelen van ‘gratismeneer‘ Steve Stevaert en leeghoofd Freya Van den Bossche: ook zo’n vreselijke leugen: in onze contreien duurt het
10 jaar voor men er de investering kan uithalen, en tegen dan zijn die panelen
versleten.
Bovendien worden zonnepanelen gemaakt met milieuonvriendelijk en zelfs
schadelijk materiaal en kan men ze slechts zeer moeizaam of niet recycleren.
Waar zit het ‘groen’ dan in dat soort (waardeloze/ te verwaarlozen) energie? In
het feit dat de gemiddelde belastingbetaler (die de financiële meerkost om er
zelf te plaatsen niet kan dragen wegens niet kapitaalkrachtig genoeg) wél de
zonnepanelen van zijn buur en van stikrijke multinationals meebetaalt? Dat is nu eens solidariteit, zie: de
arme burger betaalt de investering van de kapitaalkrachtige medeburger en de bedrijven en moet
daarnaast nog eens meebetalen in de energiecertificaten van die zonnepanelende
rijke burger en van de helemaal niet solidaire, van belasting vrijgestelde multinationals. Is dat niet lief?

En ja, de Groenen
protesteerden niet genoeg tegen kernenergie en hebben enkel halfslachtig andere
energieën voorgesteld waarvan ze bij voorbaat weten dat die het gebrek aan
kernenergie niet kunnen compenseren.
Toen de Groenen zoveel jaar geleden zo blij waren dat ze tijdens de paarse
regering de sluiting van de kerncentrales hadden bekomen, vroeg iedereen hen
wat er in de plaats zou komen. Maar dat wisten ze verdorie niet: dat zouden ze
wel zien als de kerncentrales dicht waren.
Gaan zij voor de kaarsen zorgen ‘s avonds? En wat de verwarming betreft: waar
zijn de bomen die we moeten omhakken? Of moeten we ze invoeren vanuit de
regenwouden?

En ja, ik vind dat
de groenen goed zijn in het afbreken van wat bestaat (en inderdaad slecht is
voor de natuur) maar dat is dan ook het enige wat ze hebben gedaan. Waar zijn
hun nuttige positieve initiatieven?
De initiatieven van Vogels mbt het ‘vogelen’? Hun verpestende ziekte die men
regelneverij noemt?

Groenen stinken vnl. van eigenwaan: ze denken de wijsheid in pacht te hebben,
hun groenheid is als een religie, ze reageren als een sekte en alles wat ruikt
naar kritiek, maakt hen woest.
Zelf vinden ze zich heilig omdat ze zogenaamd biologisch en kleinschalig bezig
zijn.

Maar schijnheilig
zijn ze ook, hoor. Ik ken genoeg biologische geitenwollensokkers die hun neus
ophalen voor iedereen die zich niet naar hun normen gedraagt. Biologisch voer
krijg je daar te eten en ze kopen vnl. in bioshops, hun kinderen moeten de bus
nemen en zelf nemen ze 2 keer per maand het vliegtuig naar Genève – om maar
iets te noemen.

Groenen: dat ze
een cel oprichten en ingenieurs aantrekken die nagels met koppen slaan
en met ECHTE alternatieven komen zodat we bye-bye kunnen zeggen aan kernenergie
en aardolie.
Nu is het ‘Groen’ bedrijf gewoon een geldmachine die enkel wakker schiet als er
een ramp gebeurt en dan vanuit electoraal oogpunt moord en brand begint te
schreeuwen.

Want als ze iets
hadden kunnen doen, is het wel ervoor zorgen dat kernenergie veiliger is, door
al jaren te vechten voor de doorzichtigheid van de processen en protocollen van
alle kerncentrales in de wereld. Waarom deden ze zoiets niet? En stel dat ze
dit wél hadden gedaan: wel, dan pas hadden ze recht van spreken gehad.
Maar nu komen ze lijkenpikken op de ramp van Fukushima. Dat is gemakkelijk.
Tenslotte is het enige wat die Groenen interesseert, is meer stemmen halen,
zodat ze weer meer kunnen eten uit de ruif van staatssteun voor hun partij. Ze
hebben garen gesponnen bij de dioxinecrisis en ze hopen deze stunt opnieuw over
te doen. Wel, ik hoop dat alle Belgen zich de stommiteiten en onuitstaanbare
regeringswijze van die groenen nog herinneren en NIET voor de groenen stemt.
Ik ben zelf nochtans heel groen gezind: ik heb mijn ecologische voetafdruk
berekend en dat zit beter dan de gemiddelde Belg. Ik plant bomen en struiken en
gebruik geen herbiciden, etc etc etc…

Maar kom, ik ben
een geboren skepticus, ik stel overal vragen bij, probeer altijd de twee kanten
(of meer) te begrijpen en trek daar mijn conclusies uit. Ik ben nu eenmaal geen
groepsmens en heb geleerd zelfstandig te denken, mij niet en nooit te laten
leiden door hen die menen de waarheid in pacht te hebben.