Blog Image

Ankor blogt

Groen, kernenergie en kernramp

Puntig Posted on 20 Apr, 2011 08:29:47

Groene
Vera Dua gaf een (giftige) verffabriek die niet ver van het Rabot (Gent) staat
opnieuw een milieuvergunning voor verdere uitbating – terwijl die fabriek
‘s nachts lozingen doet die niet door de beugel kunnen.

Of er echt onschuldige verven bestaan weet ik niet. Wat ik weet en geleerd heb, is
dat verf eigenlijk ‘lijm’ is en zo goed en zo kwaad mogelijk moet kleven op de
muur.

De mensen wijs maken dat verf op oliebasis slechter is voor de natuur dan
acrylverven, is echt een schande. Omdat acrylverf ook een petroleumderivaat is
waar scheikundig iets aan toegevoegd werd waardoor men er een beetje water mag doorheen
mengen vooraleer te beginnen schilderen.
Boerenbedrog dus: en catastrofaal want de mensen wassen onbezorgd hun verfborstels uit in de spoelbak en al
dat giftig water wordt tot nieuw drinkwater gerecycleerd zonder dat men de know-how bezit om die
acrylpartikels te detecteren en uit het drinkwater te halen.

Er bestaan ecologische verven. Maar ik denk niet dat mensen daar nu al voor
open staan omdat die verven (o.a. leemverven) zeer kwetsbaar zijn, niet lang
mee gaan en men altijd met de verfborstel moet klaar staan om vlekken gauwkes
te overschilderen.

Zelf gebruik ik een verftechniek op basis van water en pigmentkorrels – die
allemaal ecologisch zijn. Maar, ja, er is weer een maar: ik ben verplicht mijn
muren nadien te fixeren met acrylvernis, want anders zouden die muren niet lang
mee gaan…
Ecologisch voor muren is ook tadelakt, maar ja, daar moet een mens voor zijn,
hé. Dat is zodanig duurzaam (bij ons Westerlingen binnen in huis toch) dat men
nooit meer moet behangen of verven.
Het is eigenlijk een plebejische vorm van stuc.

De westerse mens is niet meer voor duurzaamheid, de westerse mens wil alle vijf
seconden een ander kleurtje, een ander behang, een ander meubel etc.
Het zijn eigenlijk die grilletjes die men zou moeten aanpakken, dat ziekelijk
shopgedrag, dat constant willen veranderen van pak en jurk en jas zonder dat
daar een echte behoefte voor bestaat: die zou men moeten wijzigen. Al dat
stoef- en pronkgedrag, ontstaan uit verveling, een teveel aan geld, een drang
zichzelf beter te voelen door materiële welstand te showen om andere mensen de
ogen uit te steken…. Dat gedrag zou moeten wijzigen, maar daar vrees ik voor.
Zelfs de jonge mensen (pubers) van tegenwoordig doen daar aan mee: ze hebben
het gezien van hun ouders, hé.

Wat Greenpeace contra kernenergie betreft: dat Greenpeace maar terug keert naar
hun initiële bizniz: de walviskes in Japan en de smerige manier waarop dolfijnen worden kapot
gemaakt.
Van mij mogen ze van hun oren maken over kernenergie op voorwaarde dat ze met
een oplossing komen én zelf die oplossing gebruiken.
Het is veel te gemakkelijk te zeggen dat kernenergie weg moet: ik vind dat ook.
Maar dat Greenpeace eens een alternatief geeft…
Weg met dit en weg met dat is gemakkelijk: afbreken kan ik ook, rap, toute
suite en veel. Maar opbouwen? Dat is een andere quelque chose, hé.
Daarom ook dat ik nooit iets zal breken – tenzij per ongeluk. Ik heb veel te
veel eerbied voor wat is en bestaat.
Dus: de dag dat men zegt: kernenergie mag weg want er is een goed alternatief
dat binnenkort 12 miljard mensen een degelijk leven zal geven: akkoord.
Onmiddellijk akkoord. Maar dat is nu niet zo.

Japan en Tepco zullen de mensen gedurende korte tijd beroeren, zoals Tsjernobil
deed. En nadien is het altijd weer van hetzelfde: ze dronken een glas, pisten
een plas en alles bleef zoals het was. Heeft Tepco geleerd uit de ramp van
Tsjernobil? Neen, driewerf neen. Awel, zie nu wat er gebeurt…
Mijn vraag: roepen dat kernenergie weg moet, is gemakkelijk. Maar waar waren al
die groene jongens toen er géén kernramp was? Waarom hebben ze toen die
rapportencorruptie (Tepco legde o.a. een rapport naast zich neer ivm simulatie
aardbeving en tsunami) niet bloot gelegd? Waarom hebben ze 10 à 15 jaar geleden
niet gedemonstreerd en geëist dat er meer openheid kwam ivm de protocollen?
Waarom eisten ze toen niet dat het atoomagentschap jaarlijks ALLE atoomcentrales
streng zou controleren en de protocollen zou bekijken – protocollen die
grensoverschrijdend jaarlijks zouden moeten worden voorgelegd aan dat
Atoomagentschap? Want kernenergie is grensoverschrijdend, belangt iedereen aan.
Iran en Irak mochten die gasten van het Atoomagentschap wel gaan pesten, maar
Japan? Ah nee hé.
Onze politiekers meten met 2 maten en 2 gewichten terwijl een
wereldoverkoepelend organisme jaarlijks alle kerncentrales streng zou moeten
controleren.
Op die gedachte zijn al die groene jongens nooit gekomen en ze hebben
nooit geld gestoken in dat soort project. Alleen als er een kernramp gebeurt,
beginnen ze populistisch te brullen dat men kernenergie moet afschaffen. Ik
baal van dat soort manipulatie. Dat die groenen maar eens beginnen te werken
aan positieve initiatieven.
Voor afbraak kan je iedereen bellen, voor opbouw zijn er weinigen geroepen…

Durf je zulke dingen zeggen en schrijven, dan zijn de Groenen kwaad, hé. Groene jongens
hebben altijd lange tenen.
In het woordenboek van de Skepticus staat duidelijk: adepten, ‘gelovigen’, vooringenomen
mensen die denken dat ze de waarheid in pacht hebben, daar valt niet mee te
praten. Die willen enkel anderen bekeren tot hun geloof; die weigeren naar
redelijke argumenten te luisteren.

En ja: de groenen
hebben de kans laten liggen te eisen en te bekomen dat kerncentrales
gecontroleerd worden. En als ze tegen kernenergie zijn, moeten ze die maar niet
gebruiken, vind ik.
Ik ben ook niet voor kernenergie.
Maar wat is het alternatief? Hebben die groentjes een acceptabel alternatief?
Ja? Ik heb er nog geen enkel gehoord of behoorlijk gerealiseerd gezien.

Neem nu de zonnepanelen van ‘gratismeneer‘ Steve Stevaert en leeghoofd Freya Van den Bossche: ook zo’n vreselijke leugen: in onze contreien duurt het
10 jaar voor men er de investering kan uithalen, en tegen dan zijn die panelen
versleten.
Bovendien worden zonnepanelen gemaakt met milieuonvriendelijk en zelfs
schadelijk materiaal en kan men ze slechts zeer moeizaam of niet recycleren.
Waar zit het ‘groen’ dan in dat soort (waardeloze/ te verwaarlozen) energie? In
het feit dat de gemiddelde belastingbetaler (die de financiële meerkost om er
zelf te plaatsen niet kan dragen wegens niet kapitaalkrachtig genoeg) wél de
zonnepanelen van zijn buur en van stikrijke multinationals meebetaalt? Dat is nu eens solidariteit, zie: de
arme burger betaalt de investering van de kapitaalkrachtige medeburger en de bedrijven en moet
daarnaast nog eens meebetalen in de energiecertificaten van die zonnepanelende
rijke burger en van de helemaal niet solidaire, van belasting vrijgestelde multinationals. Is dat niet lief?

En ja, de Groenen
protesteerden niet genoeg tegen kernenergie en hebben enkel halfslachtig andere
energieën voorgesteld waarvan ze bij voorbaat weten dat die het gebrek aan
kernenergie niet kunnen compenseren.
Toen de Groenen zoveel jaar geleden zo blij waren dat ze tijdens de paarse
regering de sluiting van de kerncentrales hadden bekomen, vroeg iedereen hen
wat er in de plaats zou komen. Maar dat wisten ze verdorie niet: dat zouden ze
wel zien als de kerncentrales dicht waren.
Gaan zij voor de kaarsen zorgen ‘s avonds? En wat de verwarming betreft: waar
zijn de bomen die we moeten omhakken? Of moeten we ze invoeren vanuit de
regenwouden?

En ja, ik vind dat
de groenen goed zijn in het afbreken van wat bestaat (en inderdaad slecht is
voor de natuur) maar dat is dan ook het enige wat ze hebben gedaan. Waar zijn
hun nuttige positieve initiatieven?
De initiatieven van Vogels mbt het ‘vogelen’? Hun verpestende ziekte die men
regelneverij noemt?

Groenen stinken vnl. van eigenwaan: ze denken de wijsheid in pacht te hebben,
hun groenheid is als een religie, ze reageren als een sekte en alles wat ruikt
naar kritiek, maakt hen woest.
Zelf vinden ze zich heilig omdat ze zogenaamd biologisch en kleinschalig bezig
zijn.

Maar schijnheilig
zijn ze ook, hoor. Ik ken genoeg biologische geitenwollensokkers die hun neus
ophalen voor iedereen die zich niet naar hun normen gedraagt. Biologisch voer
krijg je daar te eten en ze kopen vnl. in bioshops, hun kinderen moeten de bus
nemen en zelf nemen ze 2 keer per maand het vliegtuig naar Genève – om maar
iets te noemen.

Groenen: dat ze
een cel oprichten en ingenieurs aantrekken die nagels met koppen slaan
en met ECHTE alternatieven komen zodat we bye-bye kunnen zeggen aan kernenergie
en aardolie.
Nu is het ‘Groen’ bedrijf gewoon een geldmachine die enkel wakker schiet als er
een ramp gebeurt en dan vanuit electoraal oogpunt moord en brand begint te
schreeuwen.

Want als ze iets
hadden kunnen doen, is het wel ervoor zorgen dat kernenergie veiliger is, door
al jaren te vechten voor de doorzichtigheid van de processen en protocollen van
alle kerncentrales in de wereld. Waarom deden ze zoiets niet? En stel dat ze
dit wél hadden gedaan: wel, dan pas hadden ze recht van spreken gehad.
Maar nu komen ze lijkenpikken op de ramp van Fukushima. Dat is gemakkelijk.
Tenslotte is het enige wat die Groenen interesseert, is meer stemmen halen,
zodat ze weer meer kunnen eten uit de ruif van staatssteun voor hun partij. Ze
hebben garen gesponnen bij de dioxinecrisis en ze hopen deze stunt opnieuw over
te doen. Wel, ik hoop dat alle Belgen zich de stommiteiten en onuitstaanbare
regeringswijze van die groenen nog herinneren en NIET voor de groenen stemt.
Ik ben zelf nochtans heel groen gezind: ik heb mijn ecologische voetafdruk
berekend en dat zit beter dan de gemiddelde Belg. Ik plant bomen en struiken en
gebruik geen herbiciden, etc etc etc…

Maar kom, ik ben
een geboren skepticus, ik stel overal vragen bij, probeer altijd de twee kanten
(of meer) te begrijpen en trek daar mijn conclusies uit. Ik ben nu eenmaal geen
groepsmens en heb geleerd zelfstandig te denken, mij niet en nooit te laten
leiden door hen die menen de waarheid in pacht te hebben.Vakantie-industrie

Puntig Posted on 19 Apr, 2011 08:39:09

Ik beschouw dat eerlijk gezegd vnl. als het snobisme, de uitwas, van onze
consumptiemaatschappij.
Ik vraag me bijvoorbeeld af of mensen écht genieten van hun
skivakanties. Ik heb, toen ik zelf in een skistation in Frankrijk een restaurant uitbaatte, meermaals toeristen gezien die hun kinderen wel naar de
skischool stuurden maar zelf op hun terras bleven zitten zonnen (wegens skipas
voor volwassenen te duur – meestal offerde de vrouw zich op), met een skibril op de
neus, zodat ze thuis konden ‘stoefen’ met hun witbruine gezichtsmarkering.

Wat de zonvakanties betreft, denk ik dat de doorsneetoeristen enkel zon, zee en strand willen en in
gezelschap graag klinkende namen opsommen omdat ze zichzelf wijs maken dat dit hen hoger op de
maatschappelijke ladder brengt en vaak hopen ze natuurlijk ook dat ze hun minder kapitaalkrachtige naaste de ogen kunnen uitsteken met hun weelde. Dus willen ze langeafstandsvluchten en dure
skivakanties, om te tonen hoeveel geld ze wel hebben. Het is als showen met je
Hummer, hé.
Onze Westerse mensen hebben dikwijl een hoofd zo leeg als een uitgeblazen of
uitgezogen ei dat men beschildert om aan de zgn. Paasboom te hangen. Voor de
kunst, cultuur, taal en eetgewoonten van het bezochte land hebben ze geen
enkele interesse. Ze doen gauwkes een rondleiding om toch te kunnen doen alsof
hen dat wél interesseert en nadien komen ze terug in hun enge wereld om te
pochen met lelijke foto’s.

Als ik op reis ga, blijf ik nooit langer dan een dag op dezelfde plaats: ik ben
geen zonnebadend mens, ik wil kerken en kathedralen en musea en indrukwekkende
landschappen (die zelf eigenlijk natuurkathedralen zijn) zien, ik ben de
pelgrim, op weg naar de ziel van een streek en een volk en ik voel me daar goed
bij. Ik kan niet stil blijven zitten.
De dag dat Mulan18 jaar is en Frankrijk voor haar geen verboden terrein meer is, doen we zeker en vast een rondreis door
Frankrijk. En we zullen geen dag op dezelfde plaats blijven maar zoveel
mogelijk gulzig zwelgen, alles zien, alles ook vastleggen, hier en daar een
steen meenemen, soms een souvenirtje kopen, dat we nadien koesteren alsof het
een zeldzame diamant is.Vlamingen en Walen

Puntig Posted on 19 Apr, 2011 08:27:16

Naar
wat ik over Wallonië heb gelezen, zijn de wegen daar veel beter onderhouden dan
in corrupt Vlaanderen waar iedere aannemer van wegenwerken wel een of andere
ambtenaar wat geld moet toestoppen om slechte asfalt te mogen gieten.

En
Wallonië ontsluit hoe langer hoe meer industrieterreinen.
Ik zou dat landsdeel niet zomaar opgeven.
Het wordt eens tijd voor ‘pay back’, vind ik. Dat krijg je niet als je dat
landsdeel afstoot én als prijs daarvoor een deel van de schuld van dat
landsdeel overneemt.
Ik denk dat Walen en Vlamingen tot elkaar gedoemd zijn: dan er maar beter iets
positief van maken. Zij hebben de mooie natuur en veel verlaten
industrieterreinen: waarom daar geen lofts van maken voor hippe Vlamingen die
niet bang zijn van daar naar hun werkplek te pendelen? Ik zeg zomaar iets, hoor.

Wat
de wegen betreft valt mij ook op dat op Vlaamse wegen het zwerfvuil en de dode
beesten héél lang blijven rotten en dikwijls doodgewoon na weken uiteindelijk fijn
geplet zijn door de autowielen. En overlopende katten die overreden worden of op
de pechstrook worden gekatapulteerd? Die liggen een week later nog altijd, opzwellend door het inwendig gistingsproces,
aan de kant.
Ik heb in vele landen op wegen en autostrades gereden, maar nooit heb ik daar gezien
dat kadavers langs de weg lagen te rotten en eksters aan het opruimwerk begonnen,
bah!

Ook mijn vroegere Parijse vrienden (uit mijn vorig leven, toen ik zowel in
België en Frankrijk woonde en werkte) verbaasden zich, telkens ze naar België
op bezoek kwamen, over onze vuile snelwegen. Nochtans had mijn pretentieuze
moeder mij van jongs af ingeprent dat Fransen vuil waren. Niet dus…Belgen, of
liever Vlamingen zijn vuiler.

Tja,
al wat de Vlamingen zelf doen, doen ze beter, nietwaar? Dat is toch wat
Vlaams-nationalistische partijen beweren.

Akkoord, het befaamde Waalse Marshallplan werkt niet zo goed: maar waarom
zouden Vlamingen, die de lintbebouwing beu zijn, die ruimte willen hebben, niet
massaal naar Wallonië emigreren, zich daar gaan vestigen en nadien geen
taalfaciliteiten mogen aanvragen? De franskiljons komen bij ons wonen en er
zijn heel veel Vlamingen die in Wallonië hun woonplaats hebben. Het is toch een
makkie elkaar taalfaciliteiten aan te bieden? Iedereen content!

De Vlaamse Ardennen zijn
onbetaalbaar geworden voor de modale Vlaming, dus steekt die massaal de ‘grens’
over naar Wallonië. Als men nog wat wacht, is Vloesberg (Flobecq) opnieuw
Vlaamstalig, want het krioelt er van de Vlamingen, zoals Meise krioelt van de
Franstalige bourgeoisie.
Durbuy is Vlaamser en Nederlandser dan ooit: hop! Taalfaciliteiten geven! Het
is immers een Nederlandstalige enclave in België. Waarom denkt men niet aan
zulke dingen?
Overal faciliteiten, tenslotte wonen we in een democratisch land en zouden
Vlamingen overal het recht moeten hebben hun eigen taal te gebruiken, zoals de
Franstaligen dat eisen voor hun taal.
Leve de 3-taligheid, zou ik zo zeggen, tegen het geblaat van advocaat Van Aelst
(schaf Frans als tweede taal in de scholen af) in natuurlijk. Maar wat blijkt:
ik ken geen jonge Vlamingen die hun tweede taal of hun derde taal goed spreken,
terwijl ik toch wél jonge Walen ken die mijn taal zuiverder en mooier praten
dan ikzelf. Ik bedoel hiermee niet de politici.
Wij Vlamingen kennen enkel nog popmuziek-Engels en voor de rest wentelen we ons
in dialect en zelfbeklag.De psychopathische man

Puntig Posted on 18 Apr, 2011 21:22:38

De psychopathische
man herkent ‘zwakke’ mensen van ver. Met zwak bedoel ik mensen die een laag
zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen hebben. Dat soort mensen zijn
uitgelezen prooien voor die psycho’s.
Wat doet zo’n psychopaat met je blote brein? Hij manipuleert je, vleit je,
zorgt ervoor dat hij onmisbaar wordt voor jou, dat je afstand neemt van
iedereen die het goed met je meent en geïsoleerd raakt, dat je enkel nog
gelooft wat hij je vertelt. Psychisch steekt hij je in een kooi: hij is God,
dank zij hem adem je en leef je – maakt hij je verbaal en non-verbaal
wijs.

Hij eigent zich
het goddelijke recht toe je te straffen en ondermijnt je zelfbeeld nog meer,
tot je helemaal in stukken ligt en totaal van hem afhankelijk bent om je goed
te voelen. Want je houdt van die man, terwijl die man is als een zwart gat: die
voelt niks voor jou, die houdt van niemand behalve van zichzelf. Hij zuigt al
je energie uit je weg en laat je telkens uitgeput achter, waardoor je nog
zwakker wordt en nog minder in staat een pantser te maken tegen zijn aanvallen
op je persoonlijkheid. Zo’n psycho is als een regenput zonder bodem: alles
verdwijnt daarin, al je gevoel, al je warmte en je blijft helemaal leeg achter,
koud en verdrietig en ook wanhopig want je bent jezelf kwijt, je kunt geen
zelfrespect meer opbrengen want het respect dat je voor jezelf hebt, komt van
die psychopaat, die je afbreekt telkens je iets goeds hebt gedaan en die je laat
voelen dat hij de held is als je potten hebt gebroken; dan is hij er immers om
de scherven te lijmen – maakt hij je wijs – want hij heeft je eerder tot die
stommiteiten aangezet, je handje vast gehouden opdat je die stommiteiten zou
begaan. Uiteindelijk geloof je echt dat alle genade en waarheid van die persoon
komt.

En telkens
herhaalt hij dat hij je dit allemaal aandoet omdat hij toch zovéél van je
houdt.

Wanneer het slachtoffer tot bezinning komt (het duurt ongeveer 2 jaar alvorens
men een psychopaat kan ontmaskeren) en zich totaal ontredderd en ontmanteld
voelt, begint de guerrillaoorlog tegen de overheerser: je wilt terug vrij worden,
terug kunnen ademen want je voelt je verstikt en geleefd. En dan wordt de
psychopaat gewelddadig, dan begint die je te slaan en te bedreigen en je op
alle soorten manieren te chanteren.

Daarnaast begint die
psychopaat ook vaak te bleiten en zoekt hij medelijden bij jou.
Geef je hem dat
medelijden, dan is dat heel erg en ben je verloren, want die psycho heeft geen
en nooit medelijden met jou; die wil je enkel opnieuw opsluiten in je
psychische gevangenis om op jou te parasiteren tot je óp en kapot bent en
zodanig depressief wordt dat je aan zelfdoding denkt.
Dan moet je ergens nog de kracht vinden te willen léven en overleven en tegen jezelf
te vechten om die man te kunnen verwijderen uit je leven.

Dus moet je vanuit
je zeer zwakke positie beginnen terugvechten om vrij te worden.

Het resultaat is
vaak dat die man je in jouw entourage tracht kapot te maken en je in een slecht
daglicht stelt. Zo’n verachtelijk iemand gaat daar zeer ver in. Die kan
bijvoorbeeld gewetenloos zelfs mensen uit jouw entourage opbellen die hij nooit
heeft ontmoet om dan snottebellen lang te bleiten en je en passant zwart te
maken. Dat soort psychopaat wil wraak omdat je wilt ontsnappen uit zijn
wurggreep en zal je zwakke plek zoeken om je te breken. Hij zal trachten je het
enige af te nemen dat je graag ziet: de kinderen die je met hem maakte. Mensen
van wie hij je vervreemdde en tegen wie hij je opzette, zoekt hij plots op en
tracht hij tegen jou te keren – en meestal slaagt hij daarin, zelfs mensen die
hem verfoeiden en verachtten maar die in zijn pathetisch tranengedoe trappen.
Ze hebben geen verweer tegen zijn manipulatief gedrag.

Wat te doen? Iedereen laat je sowieso vallen want plots zal die man enorm
bevriend blijken te zijn met alle mensen die jij kent en is hij bij hen gaan
bleiten en kwaad vertellen over jou. Hij zal hen tot medelijden voor hem bekeren,
zijn slachtoffer zal uitgespuwd worden omdat ze aanpapte met die man.
Hij zal het voordeel van de twijfel krijgen – zo zit dat in onze
vrouwonvriendelijke maatschappij ingebakken.

De remedie.? VLUCHTEN, dat is het enige wat men kan doen tegen een psychopaat.
En bewijzen verzamelen tegen die vent: bewijslast over hoe hij je slecht
behandelt en je bedreigt. Je moet ervoor zorgen dat je al die dingen bvb aan je
dokter vertelt, of aan een psycholoog. Je moet zeer behoedzaam zorgen voor
bewijslast, zodat je sommige mensen toch kan overtuigen naar jouw kant over te
hellen.

Een vrouw in zulke
situatie staat er heel slecht voor… Zo iemand zal veel steun nodig hebben, niet
altijd die kritiek van ‘zie je, ik heb het je gezegd!‘ want dat
vernietigt haar laag zelfbeeld nog meer.

Daarnaast wilde ik
toch zeggen dat er ook vrouwelijke, naar psychopathie neigende vrouwen bestaan.
Ik heb zo iemand gekend: het meest hysterische wijf ooit, en haar naam is Kat
en ze woont in Gent, in het zogenaamde miljonairskwartier. Qua manipulatie denk
ik dat niemand haar evenaart…

Maar dat is een andere
story, die ik graag eens in een boek uit de doeken wil doen.

Toch zou ik
zeggen: pas op van iemand die Katelijne heet, zich Kat laat noemen en die door
haar man (een CEO) ‘mus’ wordt genoemd. Als je bij haar op de koffie wordt gevraagd,
vertrek je best als laatste: dan heb je al haar laster gehoord over alle andere
‘vriendinnen’ die eerst afscheid namen en kan ze over jou geen vuil meer spuien.
Toch niet onmiddellijk… Ze moet dat dan via mail of chat doen, of naar de telefoon grijpen.

Mijn raad: een
vriendin/vriend die altijd anderen afbreekt: VLUCHT, want die breekt jou ook
af. Zeker als het achter jouw rug is, zeker als het symptomatisch is. Zoals
Kat.Steden, suburbs, krotten en slums

Puntig Posted on 17 Apr, 2011 09:33:08

Sinds vorig jaar woont de helft van de
wereldbevolking in steden of suburbs, in krotten en slums. Zij ontvluchten hun
mooie streken omdat ze er uitzichtloos armoe lijden – dixit een vriend van mij.

Nochtans zou dat anders kunnen, als men (de
politiek, de rijken) dat wilde.

Decentralisatie is een toverwoord, maar Frankrijk was een belangrijk land om
‘centralisatie’ hoog in het vaandel te voeren én te exporteren naar andere
landen (in 19e eeuw): dat was de enige manier om macht te hebben en te
behouden.
Geen enkel land, geen enkel regime durft decentralisatie echt aan, omdat dan
vaak plaatselijk nationalisme opspeelt en men zich wil afscheuren van het
overkoepelend gezag.
Kijk maar eens wat in België gebeurt: decentralisatie en al het gebakkelei er
omheen.
Niemand in de wereld zit te wachten op een onafhankelijk Vlaanderen, al was het
maar omdat dan in de omringende landen het domino-effect (zoals in
Noord-Afrika) kan plaats vinden: wat met de vrijheidslustige Savoyards, Basken
en Bretoenen in Frankrijk? Wat met de vrijheidslustige Basken en Catalanen in
Spanje?

Centralisatie zorgt ervoor dat mensen naar de grote steden trekken,
decentraliseer en je zult zien: mensen zullen niet meer zo aangetrokken worden
naar de grote steden.
Maar dat soort politiek past niet in het plaatje van de machthebbers.

Daarom ook dat er in vele derde wereldlanden geen goede routes worden
aangelegd, er geen gemakkelijk trein- en busvervoer bestaat. Terwijl niets zo gemakkelijk
is als decentralisatie en de daarbij horende zgn. slaapsteden. Alsof dat niet
zou kunnen: internet is overal en zou een bevrijding moeten zijn mbt
plaatsgebonden materies en post + werkgelegenheid.

Ik was 4 jaar geleden in Oostenrijk. Ik heb niemand dingen horen zeggen als dat het platteland ontvolkt is en de jeugd massaal naar de steden trekt:
alle dorpjes en would-be stadjes zagen er niet verlaten uit, wel integendeel.
Zelfs in de verste uithoeken vindt men toeristen. Een modaal commercieel bergmens heeft (zoals
ik 15 jaar geleden in de Savoiestreek) enkel de wintermaanden en de 2 zomermaanden nodig om te
overleven.

En raad eens wat: sinds de globale westerse bevolking veroudert
zonder echt sukkelachtig te worden, gaat die graag goedkoper op vakantie
tijdens de ‘lage’ periodes en beginnen de commerçanten te twijfelen of ze hun
deuren wel zouden sluiten want ze kunnen op die meetjes en peetjes ook wel een
cent bijverdienen (als ze geen personeel aanhouden).
Ook ik, toen ik tijdens mijn laatste jaar in Frankrijk een restaurant uitbaatte in Les Arcs, vroeg me af of ik niet het
ganse jaar open zou blijven, want in september kwamen de gepensioneerden en de
mensen met kleine (niet schoolplichtige) kinderen langs.
Vakantie: gans de wereld is hoe dan ook op alle soorten tijdstippen op vakantie
en als men dat goed aanpakt, is er wel geld te verdienen. Daarvoor moet men
niet naar de grootstad.

De reden waarom armen naar de grootstad gaan is dezelfde reden als waarom mensen
economische vluchtelingen worden. Men maakt hen wijs dat ze enkel hun hand
moeten ophouden en dat alles in orde komt en ze niks meer zelf moeten doen.
Ik heb genoeg van zulke verslagen gelezen: laat een vent (onder de Sahara-lijn)
zijn goesting doen en die koopt 3 à 4 vrouwen, hoe jonger hoe liever. Hij maakt
ze allemaal zwanger en zit op den duur op zijn klein lapje land met 4 à 5
vrouwen en 12 of meer kinderen die hij moet voeden. Tja, dat gaat niet, hé. En
dan trekt men hongerig naar de grootstad en zit zo’n vent te klagen. Terwijl
men die man doodgewoon had moeten aanleren een kapootje te gebruiken en te
leren dat hij minder kinderen moet maken, maar 1 vrouw mag nemen en zijn
kinderen niet meer mag beschouwen als zijn sociale zekerheid. Maar daarvoor
moet in zo’n achterlijk land eerst een sociale zekerheid op poten worden gezet en solidariteit
ingestampt worden in die stammendenkende geesten.

Het gaat gewoon om verandering van mentaliteit.
Maar de overheden hebben graag dat hun volk achterlijk blijft.

Kijk maar eens naar Noord-Afrika: de opstanden komen van jonge gestudeerde
mensen. Wat leren tirannen daar uit? Laat je volk nooit studeren, dan blijven
ze mak en laten ze zich gelaten onderdrukken. Iemand die dagelijks enkel op zoek gaat naar eten om de knorrende maag tevreden te stellen, heeft geen boodschap aan politiek en vrijheid. Die is geknecht door zijn maag.

Dromen? Ja, ik droom van de vrijheid van geest.
En de vrijheid van geest kan ertoe leiden dat men in de grootsteden niet meer op lelijke betonnen bunkers
moet kijken en enkel kakkerlakken en mieren als beesten in huis heeft.

Armoede stompt af maar de ‘concrete jungle’ doet dat evenzeer.Vangheluwe de pedofiel en mijn incestvader

Puntig Posted on 16 Apr, 2011 10:18:46

Een psycholoog zei me ooit dat zulke mensen
zijn als kreeften: een gepantserd harnas zit om hun ziel en geest. Dat is hun
afweer en verdediging om zelf te kunnen leven met wat ze aan afschuwelijks
deden en doen. Die psycholoog zei dat als dat soort psychopaten daarbinnen een
kijkje zouden durven of kunnen nemen, ze waarschijnlijk zelfmoord zouden
plegen.

Ik weet niet of dat waar is. Dat ze geen geweten hebben, daarvan ben ik
overtuigd. Dat ze niet in staat zijn tot medelijden met hun slachtoffers, laat
staan empathie kunnen voelen, dat staat buiten kijf.
Het is een illusie te denken dat men die mensen kan genezen: daar scheelt écht
iets aan. Die zijn allemaal ongeneeslijk ziek en moeten allemaal opgeborgen
worden in een instelling.
10 % van de bevolking is latent psychopathisch – sommigen zullen zich nooit
vergrijpen aan kinderen en zich ook niet God wanen door het leven van anderen
te nemen. Maar anderen doen dat wél, omdat ze een gevoel van straffeloosheid
hebben gekweekt als hun eerste ervaring geslaagd is en niemand er wat op zegt of
hen tegen houdt.

Daarom is het ook belangrijk dat de maatschappij op afdoende wijze reageert: de
verjaringstermijn moet absoluut worden afgeschaft. Dat is pas een ‘straf
middel om efficiënter psychopathisch aangelegde mensen in het gareel te houden.
Nu is het anders: een betrapte pedofiel zit zijn straf liever uit dan
strafvermindering te bekomen door zich te laten ‘behandelen‘ (hoewel niks
helpt en ik niet begrijp dat men die hoop absoluut en hardnekkig wil blijven
aanhangen: Amerikaanse studies hebben al lang aangetoond dat geen enkele
behandeling helpt, maar de achterlijke Belgen denken natuurlijk nog altijd van
wél).

Waarom durfde Vangheluwe zijn weerzinwekkend interview geven en bekennen dat
hij nog een andere neef had misbruikt? Omdat hij weet dat de feiten zijn
verjaard. Idem dito mijn vader: die gaat fluitend door het leven en steekt zijn middelvinger naar
mij op. Hij weet dat hij nooit zal moeten opdraaien voor de
schade die hij mij heeft aangedaan, toen ik een jonge tiener was.

Als al die incest- en pedofielgerichte mensen zouden opgroeien met de wetenschap
dat ze vanaf de eerste misstap, zelfs al blijft die 30 of 40 jaar in het
verborgene, alsnog kunnen gestraft worden, denk ik dat ze hun gore handen én het
koppig beest tussen hun benen beter onder controle zouden houden…Literatuur? Hahaha

Puntig Posted on 28 Feb, 2011 22:28:15

Liter A tuurt

voor zich uit en

droomt waarvoor

de A zou kunnen
staan

behalve dan voor

de eerste letter
van het

alfabet.

21/02/2011

smileyReadymade

Puntig Posted on 28 Feb, 2011 22:25:08

Fout fout fout

Juist juist juist

Oud oud oud

Puist puist puist

Wat heb ik nu
verteld?

Dat oud is

Fout is

Dat jong is

Puist is

Oud is fout is

Want zonder puist

En starrig starend

Naar ‘t verleden

21/02/2011Next »